การสอบวัดผลความรู้เรื่อง คลื่น รหัสวิชา ว40102 จำนวน 20 ข้อ 50 นาที โดยครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. เครื่องดนตรี Aให้ความถี่ 325 Hz เกิดความถี่บีตส์ 4 Hz กับเครื่องดนตรี B ต้องการทราบว่าเครื่องดนตรี B ให้กำเนิดเสียงดนตรีกี่ Hz
  329 Hz
  320 Hz
  324Hz
  330 Hz
2. คลื่นบนผิวน้ำเป็นคลื่นชนิดใด
  คลื่นตามยาว
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  คลื่นวิทยุ
  คลื่นตามขวาง
3. คลื่นที่มนุษย์ไม่สามารถรับฟังได้ แต่นำไปใช้ในการหาฝูงปลาในทะเลคือคลื่นตามข้อใด
  UltraViolet
  X-Ray
  Infrasound
  UltraSound
4. คลื่นโทรศัพท์ที่นักเรียนใช้อยู่ เป็นคลื่นชนิดใด
  UHF
  Infrared
  VHF
  Microwave
5. ข้อใดคือคลื่นดล
  โยนก้อนหินลงน้ำ
  เป่าชลุ่ยเพลงชาติ
  ตีระนาดเพลงสรรเสริญ
  สะบัดเชือกด้วยความถี่คงที่
6. การสลาย ก้อนนิ่วในไต และถุงน้ำดี ใช้คลื่นตามข้อใด
  Gamma-Ray
  X-Ray
  Infrasound
  Ultrasound
7. เสียงดังที่เกิดจากเครื่องบินที่ บินเร็วกว่าเสียงเกิดกคลื่นกระแทก(Shock Wave)เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ใด
  Doppler Effect
  Sonar Effect
  Lunar Effect
  Sonic Effect
8. ค้างคาวออกหากินกลางคืน จะใช้ระบบเสียงที่มีความถี่โดยเฉพาะในการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง โดยอาศัยสมบัติข้อใดของคลื่น
  การหักเห
  การเลี้ยวเบน
  การแทรกสอด
  การสะท้อน
9. สมบัติของคลื่นบนผิวน้ำมีกี่ข้อ
  3
  4
  1
  2
10. ข้อใดเป็นคลื่นกล
  คลืนไมโครเวฟ
  คลื่นโทรศัพท์
  คลื่นเสียง
  คลื่นวิทยุ
11. สถานีวิทยุ เอฟ เอม ชุมชนลิงหงอย กระจายเสียงด้วยความถี่ 102.75 MHz ความยาวคลื่นของความถี่วิทยุเป็นกี่เมตร
  2.0 m
  2.5 m
  2.9 m
  1.5 m
12. การที่เราได้ยินเสียง เครื่องดนตรี เช่น ขลุ่ย กีตาร์ ระนาด แม้จะเล่นโน้ต ตัวเดียวกันแต่รู้ว่า เป็นเครื่องดนตรีชนิดใดนั้นเป็นเพราะข้อใด
  ความเข้มของเสียง
  Amplitude
  คุณภาพเสียง
  ความดังของเสียง
13. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความแตกต่างจากคลื่นผิวน้ำและคลื่นเสียงอย่างไร
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีผลเสียต่อมนุษย์
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องอาศัยตัวกลาง
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่ำกว่า
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
14. การที่นักเรียนเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง เป็นเพราะสมบัติข้อใดของคลื่นเสียง
  การแทรกสอด
  การเลี้ยวเบน
  การสะท้อน
  การหักเห
15. วิธีป้องกันเสียงที่เป็นมลภาวะ นักเรียนควรทำตามข้อใด
  หาวิธีป้องกันโดยสร้างห้องเก็บเสียง
  ปลูกต้นไม้เป็นกำแพง ล้อมบ้าน
  อพยพออกจากแหล่งที่มีมลภาวะทางเสียง
  หาที่ครอบหู เพื่อลดความดัง 20-50 %
16. การผสมสัญญาณเสียง คลื่นวิทยุ มี 2 ระบบ คือ AM กับ FM ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
  ระบบ FM ไม่สามารถทะลุชั้น Ionosphere
  ระบบ FM ส่งได้ไกลกว่าระบบ AM (เฉพาะบนผิวโลก)
  ระบบ AM สามารถทะลุชั้น Ionosphere
  ระบบ AM สามารถส่งได้ทั่วโลก เพราะสะท้อนอยู่ระหว่างชั้น Ionosphere
17. คลื่นบนผิวน้ำ มีอัตราเร็ว 10 cm/s มีความถี่ 5 Hz จะมีความยาวกี่เมตร
  0.2 m
  0.5 m
  2 m
  0.02 m
18. คลื่นเสียงเป็นคลื่นชนิดใด
  คลื่นวิทยุ
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  คลื่นตามขวาง
  คลื่นตามยาว
19. หูของมนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ต่ำสุดตามข้อใด
  20 Hz
  50 Hz
  10 Hz
  30 Hz
20. คลื่นเสียงที่มีความดัง 85 dB เป็นมลภาวะทางเสียงจะมีผลต่อหูมนุษย์ถ้าฟังติดต่อกัน กี่ชั่วโมง
  10
  9
  8
  7
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว