แบบทดสอบประเมินผล ระหว่างเรียน ว 33203 "แสงและทัศนอุปกรณ์" เขียนโดย ครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย ลพบุรีสนับสนุนโดย"เคสร้านอาดัม"จำหน่ายเคสไอโฟน4,4s 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. แบบทดสอบประเมินผล ระหว่างเรียน ว 33203 "แสงและทัศนอุปกรณ์" เขียนโดย ครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย ลพบุรีสนับสนุนโดย"เคสร้านอาดัม"จำหน่ายเคสไอโฟน4,4s 1
  2
  พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  เป็นภาพเสมือน 2
  ระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ
  เกิดภาพจริง
  3
  ขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุ
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว