แบบทดสอบก่อนเรียน ท41102 เรื่อง อิเหนาสนับสนุนโดย "เคสร้านอาดัม"จำหน่าย เคสไอโฟน4,4s,5ราคาถูก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. ข้อใดต่างจากพวก
  อิเหนา
  กาหลัง
  ดาหลัง
  นิทาปันหยี
2. “ ดั่งหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์เห็นผิดระบอบบุราณมา “เปรียบอะไรเป็นหิ่งห้อย
  วิหยาสะกำ
  เมืองหมันหยา
  จรกา
  เมืองกะหมังกุหนิง
3. บทละครเรื่องอิเหนาดีเด่นในด้านใดมากที่สุด
  เนื้อหา
  วัฒนธรรม
  ทำนองเพลง
  วรรณศิลป์
4. ข้อใดมิใช่ลักษณะของละครใน
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์
  เล่นได้ทั้งในวังและนอกวัง
  ใช้หญิงแสดงล้วน
  เล่นในเขตพระราชฐาน
5. บทละครข้อใดใช้แสดงเฉพาะละครในเท่านั้น
  สังข์ทอง มณีพิชัย พิกุลทอง
  รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุท
  สังข์ทอง อิเหนา โม่งป่า
  รามเกียรติ์ ดาหลัง อิเหนา
6. “ ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์ “ หมายถึงใคร
  นางในวัง
  พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
  ยายยะโว
  เจ้าฟ้ากุณฑลกับเจ้าฟ้ามงกุฏ
7. “ พี่ดั่งพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกดังกล่าวมา “คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
  ท้าวกุเรปัน อิเหนา
  ท้าวกะหมังกุหนิง วิหยาสะกำ
  ท้าวดาหา บุษบา
  ท้าวหมันหยา จินตะหรา
8. ข้อใดไม่ใช่ศัพท์ชวา
  กิริณี ชมพูนุท
  กระยาหงัน บุหรง
  ดวงยิหวา กะระตะ
  ตุนาหงัน กุหนุง
9. อิเหนาฉบับที่นักเรียนศึกษานี้ได้เค้าโครงเดิมมาจากเรื่องอะไร
  อิเหนาเล็ก
  ดาหลัง
  ทั้งอิเหนาใหญ่และอิเหนาเล็ก
  อิเหนาใหญ่
10. “ อันอิเหนาเอามาทำเป็นคำร้องสำหรับงานการฉลองกองกุศล “จุดประสงค์ของการแต่งอิเหนาคือข้อใด
  เพื่อเล่นละครใน
  ถ่ายทอดวัฒนธรรมชวา
  ถ่านทอดนาฏศิลป์ การรำ
  ฉลองงานสมโภช
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย guy852 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว