แบบทดสอบก่อนเรียน ท41102 เรื่อง อิเหนาสนับสนุนโดย "เคสร้านอาดัม"จำหน่าย เคสไอโฟน4,4s,5ราคาถูก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. ข้อใดต่างจากพวก
  นิทาปันหยี
  อิเหนา
  ดาหลัง
  กาหลัง
2. บทละครข้อใดใช้แสดงเฉพาะละครในเท่านั้น
  สังข์ทอง อิเหนา โม่งป่า
  สังข์ทอง มณีพิชัย พิกุลทอง
  รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุท
  รามเกียรติ์ ดาหลัง อิเหนา
3. “ ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์ “ หมายถึงใคร
  นางในวัง
  เจ้าฟ้ากุณฑลกับเจ้าฟ้ามงกุฏ
  พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
  ยายยะโว
4. “ ดั่งหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์เห็นผิดระบอบบุราณมา “เปรียบอะไรเป็นหิ่งห้อย
  วิหยาสะกำ
  เมืองกะหมังกุหนิง
  เมืองหมันหยา
  จรกา
5. บทละครเรื่องอิเหนาดีเด่นในด้านใดมากที่สุด
  เนื้อหา
  วัฒนธรรม
  ทำนองเพลง
  วรรณศิลป์
6. ข้อใดมิใช่ลักษณะของละครใน
  เล่นในเขตพระราชฐาน
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์
  ใช้หญิงแสดงล้วน
  เล่นได้ทั้งในวังและนอกวัง
7. อิเหนาฉบับที่นักเรียนศึกษานี้ได้เค้าโครงเดิมมาจากเรื่องอะไร
  อิเหนาเล็ก
  ทั้งอิเหนาใหญ่และอิเหนาเล็ก
  อิเหนาใหญ่
  ดาหลัง
8. ข้อใดไม่ใช่ศัพท์ชวา
  กิริณี ชมพูนุท
  กระยาหงัน บุหรง
  ดวงยิหวา กะระตะ
  ตุนาหงัน กุหนุง
9. “ อันอิเหนาเอามาทำเป็นคำร้องสำหรับงานการฉลองกองกุศล “จุดประสงค์ของการแต่งอิเหนาคือข้อใด
  เพื่อเล่นละครใน
  ถ่านทอดนาฏศิลป์ การรำ
  ฉลองงานสมโภช
  ถ่ายทอดวัฒนธรรมชวา
10. “ พี่ดั่งพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกดังกล่าวมา “คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
  ท้าวกุเรปัน อิเหนา
  ท้าวหมันหยา จินตะหรา
  ท้าวกะหมังกุหนิง วิหยาสะกำ
  ท้าวดาหา บุษบา
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย guy852 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว