แบบทดสอบก่อนเรียน ท41102 เรื่อง อิเหนาสนับสนุนโดย "เคสร้านอาดัม"จำหน่าย เคสไอโฟน4,4s,5ราคาถูก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. “ ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์ “ หมายถึงใคร
  พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
  ยายยะโว
  เจ้าฟ้ากุณฑลกับเจ้าฟ้ามงกุฏ
  นางในวัง
2. “ อันอิเหนาเอามาทำเป็นคำร้องสำหรับงานการฉลองกองกุศล “จุดประสงค์ของการแต่งอิเหนาคือข้อใด
  เพื่อเล่นละครใน
  ถ่ายทอดวัฒนธรรมชวา
  ถ่านทอดนาฏศิลป์ การรำ
  ฉลองงานสมโภช
3. “ พี่ดั่งพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกดังกล่าวมา “คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
  ท้าวกุเรปัน อิเหนา
  ท้าวกะหมังกุหนิง วิหยาสะกำ
  ท้าวดาหา บุษบา
  ท้าวหมันหยา จินตะหรา
4. บทละครเรื่องอิเหนาดีเด่นในด้านใดมากที่สุด
  วัฒนธรรม
  ทำนองเพลง
  เนื้อหา
  วรรณศิลป์
5. อิเหนาฉบับที่นักเรียนศึกษานี้ได้เค้าโครงเดิมมาจากเรื่องอะไร
  ทั้งอิเหนาใหญ่และอิเหนาเล็ก
  อิเหนาใหญ่
  อิเหนาเล็ก
  ดาหลัง
6. “ ดั่งหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์เห็นผิดระบอบบุราณมา “เปรียบอะไรเป็นหิ่งห้อย
  วิหยาสะกำ
  เมืองกะหมังกุหนิง
  เมืองหมันหยา
  จรกา
7. ข้อใดต่างจากพวก
  นิทาปันหยี
  กาหลัง
  อิเหนา
  ดาหลัง
8. บทละครข้อใดใช้แสดงเฉพาะละครในเท่านั้น
  สังข์ทอง อิเหนา โม่งป่า
  สังข์ทอง มณีพิชัย พิกุลทอง
  รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุท
  รามเกียรติ์ ดาหลัง อิเหนา
9. ข้อใดไม่ใช่ศัพท์ชวา
  ดวงยิหวา กะระตะ
  กิริณี ชมพูนุท
  กระยาหงัน บุหรง
  ตุนาหงัน กุหนุง
10. ข้อใดมิใช่ลักษณะของละครใน
  ใช้หญิงแสดงล้วน
  เล่นในเขตพระราชฐาน
  เล่นได้ทั้งในวังและนอกวัง
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย guy852 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว