แบบทดสอบเรื่อง(resonance,doppler fx) ว40203 ม.5-3-02-2008 ออกแบบโดยครูดำรง สุภา ครู คศ 2 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. เปิดหวูดรถไฟด้วยความถี่ 800 Hz ขณะที่รถไฟวิ่งด้วยอัตราเร็ว 72 km/h ห่างจากอุโมงค์ซึ่งมีหน้าผา คนขับรถไฟจะได้ยินเสียงสะท้อนของหวูดด้วยความถี่เท่าใด ถ้าอัตราเร็วเสียง 340 m/s
  2176 Hz
  954 Hz
  854 Hz
  670 Hz
2. เสียงจากลำโพงซึ่งให้กำลัง 154 watt ถ้านักเรียนยืนห่างจากด้านหน้าตัวลำโพง 7 m จะได้ยินเสียงที่มีความเข้มเท่าใด
  2.5x10^-4 W/m^2
  2.5x10^-3 W/m^2
  2.5x10^-2 W/m^2
  2.5x10^-1 W/m^2
3. ยิงปืน 1 นัด ระดับความเข้มเสียง 100 dB ถ้ายิงปืนพร้อมกัน 9 กระบอก ๆ ละ 1 นัด ณ ที่ใกล้ ๆกับที่ยิง ปืนจะได้ยินระดับความเข้มเท่าใด ( log 3 = 0.4771 log 2 = 0.3010 )
  109 dB
  100 dB
  119 dB
  129 dB
4. เสียงที่มี ความเข้ม 3.2x10^-2 W/m^2 จะมีระดับความเข้มเสียงเท่าใด
  103 dB
  105 dB
  100 dB
  110 dB
5. ท่ออะลูมิเนียมทรงกระบอกปลายหนึ่งปิดยาว 10 cm.ถ้าใช้ลมเป่าที่ด้านเปิดแล้วเกิดเสียงดังแบบสั่นพ้อง เสียงที่ได้ยินจะมีความถี่เท่าใด ถ้าขณะนั้นอุณหภูมิของอากาศเป็น 25 องศาเซลเซียส
  276 Hz
  69 Hz
  138 Hz
  414 Hz
6. คนที่บ้านใกล้สนามบินสุวรรณภูมิได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้ม 110 dB เป็น ความเข้มเสียงเท่าใด
  1x10^-2 Watt/m^2
  1x10^-4 Watt/m^2
  1x10^-1 Watt/m^2
  1x10^-3 Watt/m^2
7. เมื่อนำเสียงจากลำโพงเข้าไปในหลอดกำทอนปลายปิด (close-end)จะเกิดเสียงดังมากครั้งที่1 เมื่อลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอด 15 cm ถ้าอัตราเร็วของเสียง 340 m/s จงหา ความถี่ที่เป็น Harmonic ที่ 3
  1698 Hz
  566 Hz
  283 Hz
  1132 Hz
8. เครื่องบินบินด้วยอัตราเร็ว 4/3 mach คงที่ ขณะที่อยู่สูงจากพื้นราบ 6000 m. เมื่อบินผ่านผู้ฟังตรงศีรษะแล้ว นานเท่าใดผู้ฟังจึงจะได้ยินเสียงเครื่องบิน ถ้าอัตราเร็วเสียงเป็น 340 m/s
  6 วินาที
  5 วินาที
  8 วินาที
  7 วินาที
9. รถไฟ 2 ขบวนมีอัตราเร็ว 10 m/s และ 20 m/s วิ่งสวนกัน คันช้าเปิดหวูดด้วยความถี่ 660 Hz ขณะที่อุณหภูมิอากาศเป็น 15องศาเซลเซียส คนที่นั่งขบวนเร็วจะได้เสียงหวูดกี่ Hz
  603
  678
  660
  720
10. ใช้หลอดกำทอน(สั่นพ้อง)ทดลองขณะที่อัตราเร็วเสียง 350 m/s พบว่าเกิดการสั่นพ้องครั้งที่1 และ2 เป็นระยะ 15 cm. และ 50 cm. ตามลำดับ จงคำนวณการทดลองนี้ ใช้ความถี่เท่าใด
  550 Hz
  600 Hz
  1000 Hz
  500 Hz
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว