มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. แสงเดินทางจากหนังสือเข้าสู่นัยน์ตาซึ่งอยู่ห่างจากหนังสือ 50 เซนติเมตร จะใช้เวลาเท่าไร
  1.41 ns
  1.81 ns
  1.67 ns
  1.59 ns
2. นักเรียนสายตาสั้นคนหนึ่งมองวัตถุที่อยู่ไกลเกิน 50 เซนติเมตรไม่ชัด เขาจะต้องใช้เลนส์ชนิดใด และขนาดความยาวโฟกัสเท่าใด จึงจะช่วยในการมองเห็นได้ชัดเจน
  เลนส์นูนความยาวโฟกัส 25 เซนติเมตร
  เลนส์เว้าความยาวโฟกัส 0.02 เซนติเมตร
  เลนส์เว้าความยาวโฟกัส 50 เซนติเมตร
  เลนส์นูนความยาวโฟกัส 50 เซนติเมตร
3. ปริซึมสามารถแยกสีของแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสเปกตรัมได้เพราะอะไร
  ถูกหมดทุกข้อที่กล่าวมา
  แต่ละความยาวคลื่นแสงจะมีดัชนีหักเหเฉพาะตัว
  แสงความยาวคลื่นมาก จะหักเหได้มากกว่าแสงที่มีความยาวคลื่นน้อย
  แสงสีแดงหักเหมากที่สุด แสงสีม่วงหักเหน้อยที่สุด
4. แสงสีใดที่มีการกระเจิงดีที่สุด
  สีน้ำเงิน
  สีเขียว
  สีแดง
  สีม่วง
5. เครื่องเจาะถนน 1 เครื่องมี ระดับความเข้มเสียง 100 dB ถ้าเจาะถนนพร้อมกัน 4 เครื่องใกล้ ๆกัน จะได้ยินระดับความเข้มเสียงเท่าใด ( log 30 = 1.4771 , log 200 = 2.3010 )
  103 dB
  109 dB
  100 dB
  106 dB
6. ฉายแสงผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง 5.6 x 10^ -4 เมตร เกิดแถบมืดแถบแรกห่างจากแนวสว่างกลาง 3.5 มิลลิเมตร บนฉากที่อยู่ห่างจากสลิต 4.0 เมตร ความยาวคลื่นของแสงนี้มีค่ากี่นาโนเมตร
  590
  980
  1260
  490
7. ฉายรังสีแสงจากน้ำสู่อากาศโดยให้ลำแสงตั้งฉากกับผิวน้ำ รังสีหักเหจากน้ำสู่อากาศจะเป็นตามข้อใด
  หักเหประมาณ 49 องศา
  หักเหออกจากเส้นแนวฉาก
  หักเหเข้าหาเส้นแนวฉาก
  ไม่หักเหไปทางใด
8. วัตถุสูง 7 เซนติเมตรวางห่างกระจกนูนรัศมี 45 เซนติเมตรจะเกิดภาพเป็นอย่างไร
  ภาพเสมือนหัวตั้งหลังกระจก 9.0 เซนติเมตร มีความสูง 4.2 เซนติเมตร
  ภาพเสมือนหัวตั้งหลังกระจก 45.0 เซนติเมตร มีความสูง 4.2 เซนติเมตร
  ภาพเสมือนหัวตั้งหลังกระจก 9.0 เซนติเมตร มีความสูง 0.6 เซนติเมตร
  ภาพเสมือนหัวกลับหลังกระจก 9.0 เซนติเมตร มีความสูง 4.2 เซนติเมตร
9. เมื่อให้แสงผ่านรูเล็กๆ ปรากฏภาพบนฉากเป็นวงสว่างกลมขอบไม่คมชัด เป็นวงสว่างที่ค่อยๆ จางหายไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะปรากฏการณ์ใดของแสง
  การเลี้ยวเบน
  การแทรกสอด
  การหักเห
  โพลาไรเซชั่น
10. หลอดไฟ 1 หลอดให้ฟลักซ์ส่องสว่าง 2,000 ลูเมนบนโต๊ะ ถ้าต้องการความสว่างบนโต๊ะที่มีพื้นที่ 0.5 ตารางเมตรปริมาณ 8,000 ลักซ์ จะต้องดิดหลอดไฟกี่หลอด
  2 หลอด
  6 หลอด
  1 หลอด
  4 หลอด
11. วางวัตถุห่างจากกระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้ง 60 เซนติเมตรเป็นระยะ 20 เซนติเมตร ลักษณะภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
  ระยะภาพหลังกระจก 60 เซนติเมตร เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ^ขยาย 3 เท่า
  ระยะภาพหลังกระจก 60 เซนติเมตร เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ^ขยาย 1/3 เท่า
  ระยะภาพหลังกระจก 12 เซนติเมตร เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ^ขยาย 3 เท่า
  ระยะภาพหน้ากระจก 60 เซนติเมตร เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ^ขยาย 3 เท่า
12. ข้อใดเรียงลำดับทางเดินของแสงที่ผ่านส่วนต่างๆ ของนัยน์ตามนุษย์ได้ถูกต้อง
  กระจกตา พิวพิล เลนส์ตา เรตินา
  พิวพิล กระจกตา เลนส์ตา เรตินา
  กระจกตา เลนส์ตา พิวพิล เรตินา
  เลนส์ตา กระจกตา พิวพิล เรตินา
13. ถ้ามุมวิกฤติของแสงผ่านสารโปร่งใสสู่อากาศเป็น 53 องศาดัชนีหักเหของสารนี้จะมีค่าเป็นเท่าใด
  1.25
  0.75
  0.025
  1.32
14. สลิตเดี่ยวกว้าง 0.050 มิลลิเมตร เกิดแถบสว่างกลางกว้างมากที่สุด 3.8 เซนติเมตรบนฉากที่อยู่ห่างจากสลิต 1.50 เมตร ความยาวคลื่นของแสงที่ฉายผ่านสลิตมีค่ากี่นาโนเมตร
  630
  800
  1260
  490
15. ถ้าอัตราเร็วของแสงในแก้วเป็น 1.91 x 10^ 8 m/s ดัชนีหักเหของแก้วจะเป็นเท่าใด
  0.64
  1.09
  4.9
  1.57
16. เมื่อวัตถุร้อนมากพอจะปล่อยแสงสีแดงออกมา และเมื่อวัตถุร้อนมากขึ้นอีกจะมีลักษณะตามข้อใด
  ปล่อยคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า, ความถี่สูงกว่า
  ปล่อยคลื่นที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า, ความถี่ต่ำกว่า
  ปล่อยคลื่นที่มีความยาวคลื่นเท่าเดิม แต่พลังงานมากกว่า
  ปล่อยคลื่นที่มีความยาวคลื่นมากกว่า และพลังงานมากกว่า
17. ถ้าเคาะส้อมเสียง A กับ B (256 Hz) ใน 1 นาที เกิดความถี่บีตส์ 60 ครั้ง แต่ถ้าเคาะส้อมเสียง A กับ C (260 Hz) เกิดความถี่บีตส์ 180 ครั้งในเวลา 1 นาทีเท่ากัน จงหาความถี่ส้อมเสียง A
  254 Hz
  263 Hz
  253 Hz
  257 Hz
18. เราได้ยินเสียงของซอกับ กีตาร์ ไม่เหมือนกัน แม้จะเล่นเสียง โด เหมือนกัน เพราะเหตุผลตามข้อใด
  ความเข้มเสียง
  ระดับเสียง
  คุณภาพเสียง
  ความดัง
19. เสียงจากลำโพงซึ่งให้กำลัง 100piใน 2 วินาที ถ้านักเรียนยืนห่างจากด้านหน้าตัวลำโพง 50 m จะได้ยินเสียงที่มีความเข้มเท่าใด
  0.5x10^ -2 W/m^ 2
  0.1x10^ -3 W/m^ 2
  0.5x10^ -3 W/m^ 2
  0.1x10^ -2 W/m^ 2
20. ปลาว่ายในน้ำที่มีดัชนีหักเห 1.3 คนเห็นปลาอยู่ลึก 40 เซนติเมตร ที่จริงปลาอยู่ลึกเท่าไร
  46 เซนติเมตร
  80 เซนติเมตร
  31 เซนติเมตร
  52 เซนติเมตร
21. เมื่อฉายแสงสีแดงผ่านสลิตคู่ ปรากฏว่าเกิดแถบมืด – แถบสว่างบนฉาก ถ้าฉายแสงสีน้ำเงินแทนสีแดง จะเกิดผลอย่างใด
  แถบมืด – แถบสว่างจะหายไป
  ไม่เปลี่ยนแปลง
  แถบมืด – แถบสว่างจะกระจายห่างออก
  แถบมืด – แถบสว่างจะชิดกันเข้ามา
22. แสงความยาวคลื่น 692 นาโนเมตร เคลื่อนที่จากอากาศเข้ามาในแก้วที่มีดัชนีหักเห 1.52 ความยาวคลื่นและความถี่ของแสงในแก้วจะเป็นเท่าใด
  451 นาโนเมตร, 4.62 x 10^ 14 Hz
  455 นาโนเมตร, 4.34 x 10^ 14 Hz
  447 นาโนเมตร, 4.71 x 10^ 14 Hz
  451 นาโนเมตร, 4.71 x 10^ 14 Hz
23. ใช้ท่ออะลูมิเนียมปลายปิดข้างหนึ่งยาว 10 cm. แล้วใช้ลมเป่าที่ด้านเปิดเกิดเสียงดังแบบสั่นพ้อง เสียงที่ได้ยินจะมีความถี่เท่าใด ถ้าขณะนั้นอุณหภูมิของอากาศเป็น 25 องศาเซลเซียส
  872 Hz
  1730 Hz
  1984 Hz
  865 Hz
24. จะต้องใช้เลนส์ชนิดใด และความยาวโฟกัสเท่าใด จึงจะให้ภาพเป็น 1/3 ของวัตถุ โดยวางวัตถุห่างจากเลนส์ 9.0 เซนติเมตร
  เลนส์เว้า ความยาวโฟกัส 4.50 เซนติเมตร
  เลนส์นูน ความยาวโฟกัส 2.25 เซนติเมตร
  เลนส์นูน ความยาวโฟกัส 13.5 เซนติเมตร
  เลนส์นูน ความยาวโฟกัส 6.75 เซนติเมตร
25. หญิงสาวคนหนึ่งใส่เสื้อเหลือง นุ่งกระโปรงสีแดง เมื่ออยู่ในแสงสีเหลือง เราจะเห็นชุดของเขาเป็นสีอะไร
  เหลืองและแดง
  ขาวและแดง
  เหลืองทั้งหมด
  เหลืองและดำ
26. คนขับรถไฟเปิดหวูดรถไฟด้วยความถี่ 2000 Hz ขณะรถไฟวิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ห่างจากอุโมงค์ซึ่งมี หน้าผาตรง คนที่ยืนนิ่งอยู่หน้าอุโมงค์จะได้ยินหวูดด้วยความถี่เท่าใด ถ้าอัตราเร็วเสียง 340 m/s
  2176 Hz
  2193 Hz
  2367 Hz
  2125 Hz
27. เครื่องฉายสไลด์ฉายแสงผ่านแผ่นสไลด์ที่มีขนาด 3.0 x 4.0 เซนติเมตร ต้องการให้เกิดภาพบนจอขนาด 2.4 x 3.2 เมตร โดยจออยู่ห่างจากเลนส์ 25 เมตร จะต้องใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเท่าไร
  13.9 เซนติเมตร
  3.2 เซนติเมตร
  31.2 เซนติเมตร
  31.6 เซนติเมตร
28. พิจารณาข้อต่อไปนี้ข้อใดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์โดยการเขียนรูปคลื่นได้
  การแทรกสอด
  การสะท้อน
  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก
  การหักเห
29. รถกู้ภัยจอดนิ่งเปิดไซเรนด้วยความถี่ 1038 Hz ขณะที่อุณหภูมิอากาศเป็น 25องศา จงหาความยาวคลื่น ของเสียงไซเรนรถกู้ภัยนี้
  3 m
  2 m
  1/2 m
  1/3 m
30. ฉายแสงเลเซอร์ผ่านเกรตติง 400 ช่อง/เซนติเมตร เกิดแถบสว่างที่ 4 บนฉากห่างจากแถบสว่างกลาง 10.34 เซนติเมตร ถ้าฉากอยู่ห่างจากเกรตติง 1.44 เมตร ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์จะมีค่าประมาณกี่นาโนเมตร
  450
  550
  400
  500
31. วัตถุสูง 10 เซนติเมตรอยู่ห่างจากเลนส์เว้าความยาวโฟกัส 7.0 เซนติเมตร เป็นระยะ 28 เซนติเมตร จะได้ภาพลักษณะใด
  ภาพจริงหัวกลับเล็กกว่าวัตถุระยะภาพ 5.6 เซนติเมตร อยู่หน้าเลนส์ มีความสูง 2.0 เซนติเมตร
  ภาพเสมือนหัวตั้งเล็กกว่าวัตถุระยะภาพ 5.6 เซนติเมตร อยู่หน้าเลนส์ มีความสูง 2.0 เซนติเมตร
  ภาพเสมือนหัวกลับเล็กกว่าวัตถุระยะภาพ 9.3 เซนติเมตร อยู่หน้าเลนส์ มีความสูง 3.3 เซนติเมตร
  ภาพเสมือนหัวตั้งใหญ่กว่าวัตถุระยะภาพ 5.6 เซนติเมตร อยู่หน้าเลนส์ มีความสูง 20.0 เซนติเมตร
32. วางวัตถุห่างกระจกนูน 12 เซนติเมตร ได้ภาพขนาดเล็กลง 6 เท่า ความยาวโฟกัสของกระจกมีค่าเท่าใด
  4.0 เซนติเมตร
  10.3 เซนติเมตร
  1.7 เซนติเมตร
  2.4 เซนติเมตร
33. ยิงพลุขึ้นฟ้าจากพื้นขึ้นตรงในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s เมื่อขึ้นสูงสุดจึงเกิดระเบิดนาย ก ยืนอยู่ห่างที่จุดพลุ 15 m นานเท่าใด นาย ก จึงจะได้ยินเสียงพลุระเบิดตั้งแต่พลุเริ่มเคลื่อนที่ขึ้น อัตราเร็วเสียงใน อากาศขณะนั้นเป็น 335 m/s
  0.74 s
  13.4 s
  0.074 s
  1.34 s
34. ข้อใดไม่ใช่ คุณสมบัติของกระจกเงาราบ
  ระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ
  ขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุ
  เกิดภาพจริง นำฉากมารับได้
  ภาพกลับซ้ายเป็นขวาเมื่อเทียบกับวัตถุ
35. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  กระจกเว้าให้ภาพจริงขนาดเล็กกว่าวัตถุ ถ้าวางวัตถุห่างจากกระจก 2 เท่าของความยาวโฟกัส
  กระจกนูนให้ภาพเสมือนเสมอ
  กระจกเว้าให้ภาพจริงขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ถ้าวางวัตถุห่างจากกระจกเป็นระยะระหว่าง f กับ 2f
  กระจกเว้าให้ภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ถ้าวางวัตถุใกล้กว่าความยาวโฟกัส
36. อุณหภูมิเดิมของห้อง 18 องศา เมื่อปรับเป็น 23 องศา อัตราเร็วของเสียงในอากาศของห้องจะเป็นไปตามข้อใด
  ลดลง 23 m/s
  เพิ่มขึ้น 3 m/s
  ลดลง 3 m/s
  เพิ่มขึ้น 23 m/s
37. สิ่งใดที่มีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นทุกวัน
  การใช้พลังงานประเภทน้ำมัน
  การตัดไม้ทำลายป่าและการใช้พลังงานประเภทน้ำมัน
  การตัดไม้ทำลายป่า
  การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์
38. ฉายแสงความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร ผ่านสลิตคู่เกิดแถบมืด – แถบสว่าง โดยแถบสว่างแรกห่างจากแถบสว่างกลาง 2 เซนติเมตร และฉากอยู่ห่างจากสลิต 5 เมตร ระยะห่างระหว่างช่องสลิตจะเป็นเท่าไร
  0.4 มิลลิเมตร
  0.12 มิลลิเมตร
  0.02 มิลลิเมตร
  4 มิลลิเมตร
39. คนที่บ้านใกล้สนามบินสุวรรณภูมิได้ยินเสียงเครื่องบินขาขึ้นที่มีความเข้มเสียง 1x10^ -2 W/m^ 2 วัดเป็นระดับความเข้มเสียงได้กี่เดซิเบล
  110 dB
  130 dB
  100 dB
  120 dB
40. เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในระดับสูงเพราะเหตุใด
  เพราะสีแดงกระเจิงมากกว่าสีฟ้า
  ไม่มีข้อใดถูก
  เพราะสีฟ้าเป็นสีของอากาศ น้ำ และของเหลวอื่นๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
  เพราะสีฟ้ากระเจิงมากกว่าสีอื่นๆ
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว