การสอบประเมินผล เรื่อง คลื่นกล โดยครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์อยู่ห่างกัน 18cm ถ้าคลื่นมีอัตราเร็ว 30 cm/s ความถี่ 15Hz จำนวน Node บนเส้นตรงที่ลากเชื่อมแหล่งกำเนิด จะมีกี่ตำแหน่ง
  9
  19
  18
  10
2. คลื่นผิวน้ำทะเลมีความถี่ 20 Hz อัตราเร็ว 20 m/s พัดเข้าหาชายฝั่งโดยมีทิศของคลื่นทำมุม 53องศากับชายฝั่ง และมุมหักเหเป็น 30 องศา จงหาความยาวคลื่นผิวน้ำบนชายฝั่ง
  0.625 m
  0.833 m
  0.800 m
  0.500 m
3. ขอบสระน้ำโค้งเป็นรูปพาราโบลา ถ้าใช้ไม้ตรงทำให้เกิดคลื่นหน้าตรงวิ่งไปทางขอบสระ เมื่อคลื่นสะท้อนกลับจะเกิดคลื่นชนิดใด
  คลื่นวงกลมโดยมีจุดกำเนิดที่โฟกัส
  คลื่นวงกลม
  คลื่นหน้าตรง
  ไม่ปรากฏคลื่นสะท้อน
4. ผูกเชือกเส้นหนึ่งยาว 8 m โดยปลายหนึ่งตรึงกับกำแพง ปลายเส้นเชือกอีกด้านหนึ่งใช้มือจับไว้ ถ้าสลัดเชือกอย่างต่อเนื่องโดยความถี่คงที่ 4Hz จะเห็นเป็นคลื่นนิ่ง จะเห็น Node บนเส้นเชือกเป็นจำนวนเท่าใด
  3
  9
  8
  2
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองให้คลื่นหน้าตรง ความยาวคลื่น 3 cm ผ่าน Slit คู่ ซึ่งแต่ละSlit กว้าง 1 cm
  ไม่เกิดการเลี้ยวเบน
  เกิดการแทรกสอดจากการเลี้ยวเบน
  เกิดการเลี้ยวน้อยมาก
  ไม่เกิดการแทรกสอด
6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  คลื่นเสียงเป็นคลื่นกล
  คลื่นวิทยุเป็นคลื่นตามยาว
  คลื่นเสียงเป็นคลื่นตามขวาง
  คลื่นเสียงเป็นคลื่นวิทยุ
7. คลื่นผิวน้ำทะเลมีความถี่ 20 Hz อัตราเร็ว 20 m/s พัดเข้าหาชายฝั่งโดยมีหน้าคลื่นคลื่นทำมุม 53องศากับชายฝั่ง และมุมหักเหเป็น 30 องศา จงหาความยาวคลื่นผิวน้ำบนชายฝั่ง
  0.625 m
  0.800 m
  0.500 m
  0.833 m
8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  ความถี่ของคลื่นผิวน้ำในน้ำลึกเท่ากับความถี่ของคลื่นผิวน้ำในน้ำตื้น
  ความถี่ของคลื่นผิวน้ำในน้ำลึกมากกว่าความถี่ของคลื่นผิวน้ำในน้ำตื้น
  ความถี่ของคลื่นผิวน้ำในน้ำลึกน้อยกว่าความถี่ของคลื่นผิวน้ำในน้ำตื้น
  ความถี่ของคลื่นน้ำขึ้นอยู่กับความยาวของชายฝั่ง
9. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ มีความยาวคลื่น 2 cm จุด Q เป็นจุดที่อยู่ห่างจาก S1และ S2 เป็น 12 cm และ 9 cm จงคำนวณว่า Q อยู่ที่ใด
  Aที่ 2
  Nที่ 2
  Nที่ 1
  Aที่ 1
10. คลื่นดลทีผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 10 cm/s ด้วยความถี่ 5 Hz จะมีความยาวคลื่นกี่ cm
  0.5 cm
  1.5 cm
  2 cm
  1 cm
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว