แบบทดสอบประเมินผลความรู้เรื่องความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส ครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. ในยางรถยนต์ปริมาตร 1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ 77องศาเซลเซียส ความดัน 1.75ของความดันบรรยากาศ (1.0x10^5 Pa)จะมีอากาศอยู่กี่โมล
  60 mol
  56 mol
  45 mol
  66 mol
2. ในการวัดอุณหภูมิสูง ๆ ในเตาอบขนมเค้ก เตาเผา จะใช้อุปกรณ์ข้อใดเป็นตัวตรวจจับความร้อน
  ไบเมทัล
  ดีบุก
  ปรอท
  ทองแดง
3. ระบบหนึ่งได้รับความร้อน 240 J พลังงานในระบบเพิ่มขึ้นเป็น260 J ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  ปริมาตรลดลง
  ความดันลดลง
  อุณหภูมิลดลง
  ความดันเพิ่มขึ้น
4. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  กฎของชาร์ล กล่าวว่า อุณหภูมิคงที่ ความดันแปรผกผันกับอุณหภูมิ
  กฎของบอยล์ กล่าวว่า ความดันคงที่ ปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิ
  กฎของบอยล์ กล่าวว่า ความดันคงที่ ปริมาตรแปรผันผกผันกับอุณหภูมิ
  กฎของชาร์ล กล่าวว่า ความดันคงที่ ปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิ
5. ถ้าความดันในกระบอกสูบเป็น 1.013x10^5 Pa ปริมาตรเดิมเป็น 100 cc.เหลือเพียง 30 cc.จงหางานในระบบ
  70.91 J
  709.1 J
  7.091 J
  0.7091 J
6. ห้อง IT1(411) อุณหภูมิ 27องศาเซลเซียส ขนาดห้อง 10x10x4 ลูกบาศก์เมตร ขณะนั้นมีอากาศ 5 kg ถ้าอุณหภูมิในห้องเพิ่มขึ้นเป็น 87องศาเซลเซียส โดยที่ความดันในห้องยังเท่าเดิมแสดงว่า อากาศรั่วออกไปได้กี่กิโลกรัม
  4.17 kg
  4.03 kg
  0.83 kg
  0.93 kg
7. จงคำนวณหาปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ทำให้น้ำ 500 กรัม อุณหภูมิ 27องศาเซลเซียส เป็นไอน้ำทั้งหมด
  365000 cal
  306500 cal
  36500 cal
  270000 cal
8. ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ทำให้น้ำแข็งป่น 0องศาเซลเซียส จำนวน 100 กรัม ละลายเป็นน้ำอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
  8000 cal
  8500 cal
  18000 cal
  72000 cal
9. มีน้ำ 200 กรัม อยู่ในกระติกที่มีฉนวนกันความร้อนอย่างดีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ถ้าเทน้ำแข็งป่นอุณหูมิ 0 องศาเซลเซียส จำนวน 200 กรัม ลงในกระติก จงหาอุณหูมิสุดท้าย
  85 เซลเซียส
  90 เซลเซียส
  5 เซลเซียส
  0 เซลเซียส
10. อัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สไนโตรเจน ในภาชนะปิดที่อุณหภูมิ 280 K (มวลโมลาร์ของไนโตรเจนเป็น 28g/mol)
  399 m/s
  400 m/s
  499 m/s
  599 m/s
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว