แบบทดสอบประเมินผลความรู้เรื่องความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส ครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. แบบทดสอบประเมินผลความรู้เรื่องความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส ครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย 1
  18000 cal
  2
  8000 cal
  72000 cal 2
  1
  8500 cal
  จงคำนวณหาปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ทำให้น้ำ 500 กรัม อุณหภูมิ 27องศาเซลเซียส เป็นไอน้ำทั้งหมด
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย guy852 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว