แบบทดสอบประเมินผลความรู้เรื่องความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส ครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ทำให้น้ำแข็งป่น 0องศาเซลเซียส จำนวน 100 กรัม ละลายเป็นน้ำอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
  8500 cal
  72000 cal
  8000 cal
  18000 cal
2. อัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สไนโตรเจน ในภาชนะปิดที่อุณหภูมิ 280 K (มวลโมลาร์ของไนโตรเจนเป็น 28g/mol)
  599 m/s
  499 m/s
  399 m/s
  400 m/s
3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  กฎของชาร์ล กล่าวว่า อุณหภูมิคงที่ ความดันแปรผกผันกับอุณหภูมิ
  กฎของบอยล์ กล่าวว่า ความดันคงที่ ปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิ
  กฎของบอยล์ กล่าวว่า ความดันคงที่ ปริมาตรแปรผันผกผันกับอุณหภูมิ
  กฎของชาร์ล กล่าวว่า ความดันคงที่ ปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิ
4. ระบบหนึ่งได้รับความร้อน 240 J พลังงานในระบบเพิ่มขึ้นเป็น260 J ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  อุณหภูมิลดลง
  ความดันเพิ่มขึ้น
  ปริมาตรลดลง
  ความดันลดลง
5. ในยางรถยนต์ปริมาตร 1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ 77องศาเซลเซียส ความดัน 1.75ของความดันบรรยากาศ (1.0x10^5 Pa)จะมีอากาศอยู่กี่โมล
  45 mol
  60 mol
  66 mol
  56 mol
6. ถ้าความดันในกระบอกสูบเป็น 1.013x10^5 Pa ปริมาตรเดิมเป็น 100 cc.เหลือเพียง 30 cc.จงหางานในระบบ
  709.1 J
  0.7091 J
  7.091 J
  70.91 J
7. มีน้ำ 200 กรัม อยู่ในกระติกที่มีฉนวนกันความร้อนอย่างดีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ถ้าเทน้ำแข็งป่นอุณหูมิ 0 องศาเซลเซียส จำนวน 200 กรัม ลงในกระติก จงหาอุณหูมิสุดท้าย
  85 เซลเซียส
  90 เซลเซียส
  5 เซลเซียส
  0 เซลเซียส
8. ห้อง IT1(411) อุณหภูมิ 27องศาเซลเซียส ขนาดห้อง 10x10x4 ลูกบาศก์เมตร ขณะนั้นมีอากาศ 5 kg ถ้าอุณหภูมิในห้องเพิ่มขึ้นเป็น 87องศาเซลเซียส โดยที่ความดันในห้องยังเท่าเดิมแสดงว่า อากาศรั่วออกไปได้กี่กิโลกรัม
  4.17 kg
  0.93 kg
  4.03 kg
  0.83 kg
9. จงคำนวณหาปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ทำให้น้ำ 500 กรัม อุณหภูมิ 27องศาเซลเซียส เป็นไอน้ำทั้งหมด
  36500 cal
  270000 cal
  365000 cal
  306500 cal
10. ในการวัดอุณหภูมิสูง ๆ ในเตาอบขนมเค้ก เตาเผา จะใช้อุปกรณ์ข้อใดเป็นตัวตรวจจับความร้อน
  ทองแดง
  ไบเมทัล
  ปรอท
  ดีบุก
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว