แบบทดสอบ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นวิชาฟิสิกส์ว 40202ครูดำรง สุภา ผู้ออกข้อสอบ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. แขวนเส้นลวดโลหะที่มีความเค้นดึงสูงสุด 3.2x10^7 นิวตัน/ตารางเมตร มีพื้นที่หน้าตัด 4ตารางเซ็นติเมตร ความหนาแน่น 6400 กิโลกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ลวดโลหะนี้จะแขวนได้ยาวมากที่สุดกี่เมตรจึงขาด
  500m
  50m
  20m
  200m
2. พื้นเอียงทำมุม 53 องศากับแนวระดับ มวล 20kg วางบนพื้นเอียง จะต้องออกแรงดึงกี่นิวตันในแนวขึ้นขนานกับพื้นเอียงจึงจะทำให้มวลเลื่อนลงพื้นเอียงด้วยอัตราเร็วคงที่ กำหนดให้ ส.ป.ส.ของแรงเสียดทานจลน์เป็น 0.4
  112 นิวตัน
  80 นิวตัน
  96 นิวตัน
  56 นิวตัน
3. ลวดสายไฟมีขนาดหน้าตัด 1.0 ตารางมิลลิเมตร ยาว20cm ดึงด้วยแรง 25 นิวตัน ทำให้ลวดยืดออกจากเดิม 0.5cm จงหาความเเค้นดึง
  2.5X10^5นิวตัน/ตารางเมตร
  40
  2.5X10^7นิวตัน/ตารางเมตร
  0.025
4. เสาไม้ยาว 5 เมตร วางบนพื้นฝืดปลายอีกด้านหนึ่งพิงกำแพงเกลี้ยง โคนเสาทำมุม 53 องศากับพื้น ถ้าศูนย์ถ่วงอยู่ห่างจากโคนเสาไปตามยาว 2เมตร เสาต้นนี้พิงอยู่ได้พอดี จงหา ส.ป.ส.ของความเสียดทานสถิต ระหว่างเสากับพื้น
  0.30
  0.28
  0.43
  0.53
5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขสภาพสมดุลของวัตถุ
  ความเร็วไม่คงที่
  เป็นไปตามกฎข้อที่3ของนิวตัน
  เป็นไปตามกฎข้อที่1และ2ของนิวตัน
  ความเร็วคงที่
6. ไขควงยาว 15cm รัศมีด้าม 2cm ออกแรงที่ด้ามบน 20 นิวตัน เกิดแรงต้านที่ปลายล่าง 400นิวตัน จงหาความกว้างของปลายไขควง
  0.3cm
  0.1cm
  0.4cm
  0.2cm
7. มวล 40 kg วางบนพื้นที่มี ส.ป.ส.ของความเสียดทานสถิต 0.25 จะต้องออกแรงดึงทำมุม 37 องศากับแนวราบอย่างน้อยเท่าใดมวลจึงจะเริ่มเคลื่อนที่
  85นิวตัน
  105 นิวตัน
  75 นิวตัน
  125 นิวตัน
8. ข้อใดที่บ่งบอกได้ว่าเมื่อดึงเส้นลวดโลหะแล้วเมื่อปล่อยแรง โลหะไม่สามารถกลับคืนรูปร่างเดิม
  ขีดจำกัดการแปรผันตรง
  ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น
  จุดคราก
  จุดแตกหัก
9. แท่งไม้สม่ำเสมอมวล 8kg วางพนพื้นที่มีส.ป.ส.ของความเสียดทานสถิต เป็น 0.25 แท่งไม้สูง 20cm กว้าง 8cm จะต้องออกแรงผลักแท่งไม้ ในแนวระดับสูงจากพื้นกี่ cm แท่งไม้จึงจะล้ม
  5cm
  16cm
  8cm
  6cm
10. มวล 40 kg วางบนพื้นที่มี ส.ป.ส.ของความเสียดทานสถิต 0.25 จะต้องออกแรงดึงในแนวราบอย่างน้อยเท่าใดมวลจึงจะเริ่มเคลื่อนที่
  400 นิวตัน
  10 นิวตัน
  40 นิวตัน
  100 นิวตัน
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว