แบบทดสอบประเมินผลความรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบCCM&SHM โดยครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. แกว่งเชือกเบายาว 70cm ปลายเชือกติดมวล 0.2kg แกว่งในแนวระดับ 10 รอบ/วินาที มวลจะมีอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที
  44 m/s
  33 m/s
  22 m/s
  11 m/s
2. ติดมวล 0.2 kgที่ปลายสปริงปล่อยมวลอิสระปรากฏว่าวัดคาบการเคลื่อนที่ได้ 2 วินาที ถ้านำมวล 0.2kg ออก แล้วแขวนมวล 0.4kgแทน คาบของการเคลื่อนที่จะเป็นเท่าใด
  2 วินาที
  4 วินาที
  8 วินาที
  2.8 วินาที
3. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1500 kg จะวิ่งเข้าโค้งที่มีรัศมีความโค้ง 100 m ด้วยอัตราเร็วเท่าใดจึงสามารถเข้าโค้งได้ กำหนดให้ ส.ป.ส.ของความเสียดทานระหว่างยางรถยนต์กับพื้นถนนเท่ากับ 0.4
  80 km/h
  72 km/h
  60 km/h
  20 km/h
4. เชือกเบายาว 0.4 m ปลายเชือกมีมวล 0.1kg ถ้ายึดปลายข้างหนึ่งไว้กับตะปู แล้วจับมวลยกโดยที่เชือกยังตึง ให้มวลห่างจากแนวดิ่งสมดุล 5cm ปล่อยมวลให้เคลื่อนที่อิสระ อัตราเร็วสูงสุดของมวลจะเป็นเท่าใด
  12.5 m/s
  125 m/s
  0.125 m/s
  1.25 m/s
5. ใช้เชือกยาว 1m ผูกมวล 0.2kg นำปลายเชือกอีกข้างไปผูกไว้ แล้วแกว่งอิสระโดยเชือกทำมุมเล็ก ๆ จงคำนวณว่า คาบการแกว่งเป็นเท่าใด
  1 วินาที
  3 วินาที
  4 วินาที
  2 วินาที
6. แกว่งเชือกยาว 1m ผูกมวล 0.2kg ที่ปลายเชือกแล้วแกว่งในแนวดิ่ง จงหาแรงตึงเชือกที่มากที่สุดของการแกว่งเชือก กำหนดอัตราเร็วสูงสุด 4m/s
  2.4 N
  5.2 N
  10.4 N
  1.2 N
7. แกว่งเชือกยาว 1m ปลายเชือกมีมวล 0.7 kg แกว่งในแนวระดับ 7Hz จะมีแรงสู่ศูนย์กลางกี่นิวตัน
  1936
  19.36
  1.936
  193.6
8. สปริงมีค่า k =100 N/m ที่ปลายสปริงแขวนมวล 0.49 kg ถ้านำสปริงไปแขวนปล่อยให้มวลขึ้นลงอิสระ จงหาคาบของการเคลื่อนที่
  0.33 วินาที
  0.22 วินาที
  0.11 วินาที
  0.44 วินาที
9. เชือกเบายาว 80cm ผูกผลมะนาว มวล 0.1kg แกว่งในแนวระดับรูปกรวยโดยเชือกทำมุม 37 องศากับแนวดิ่ง วัดรัศมีได้ 30cm จงหาอัตราเร็วของผลมะนาว
  3 m/s
  2 m/s
  1 m/s
  1.5 m/s
10. แกว่งเชือกเบายาว 2m ที่ปลายเชือกมีมวล 0.4 kg ในแนวระดับได้เฉลี่ย 30 รอบต่อนาที จงหาคาบของการแกว่ง
  2
  30
  0.5
  15
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว